Tage Åström

Författare samt tidigare chef för SSI

Länkar   

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.  

 

Stadsmissionen

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från vår affärsverksamhet.

 

Dinas Ark

Dinas Ark är en svensk ideell förening startad 2011 av Viktoria Tocca. Vi jobbar aktivt i Rumänien med hjälp åt de hemlösa hundarna. Vi har som första och största mål att hjälpa till på plats i Rumänien med steriliseringar av hemlösa hundar, samt att sprida information och kunskap om hundar och djurhållning i allmänhet, då vi anser att det är det bästa och mest långsiktiga sättet att få bukt med problemen.

 

 

Hundstallet

Hundstallet drivs av en ideell förening som heter Svenska Hundskyddsföreningen. Svenska Hundskyddsföreningen startade 1908. Under våra drygt 100 år har vi tagit hand om tiotusentals hundar och hjälpt dem att hitta ”hem”. Föreningen har inga generella bidrag från samhället utan vi är beroende av donationer och bidrag från allmänhet och näringsliv.  

 

Kattstallet

Kattstallet tar emot hemlösa katter och omplacerar dem i nya hem. Sedan Kattstallet öppnade hösten 2006 har vi gett hem till mer än 1600 vanvårdade och övergivna katter. Samtliga katter blir kastrerade, veterinärbesiktigade, avmaskade, vaccinerade och ID-märkta. Kattstallet drivs av Föreningen Kattstallet och har inga bidrag från stat eller kommun utan är helt beroende av ekonomiskt stöd från ideella organisationer, företag och privatpersoner.